Länken går till startsidan

Funktioner

 

 

Nedan följer en lista över de viktigaste funktionerna i UNICMS™


Webbaserad administration - Underhåll hela webbplatsen genom din webbläsare. UNICMS™ systemet är helt webbaserat, vilket innebär att användaren kan arbeta med verktyget från vilken dator som helst. Det enda som behövs är en Internetanslutning med en webbläsare, och inga krångliga installationer eller extra program tillkommer.

 

 

Innehållshantering med WYSIWYG-redigerare - Editorn i UNICMS™ är en så kallad WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor. Det innebär att du som användare alltid ser hur innehållet kommer att presenteras för slutanvändaren redan när det redigeras. Verktyget är mycket enkelt att använda och inga kunskaper i programmering krävs. Det blir lika lätt som att använda ett ordbehandlingsprogram, exempelvis Microsoft Word. Infoga texter, bilder, länkar, punktlistor, tabeller mm, eller ändra i redan publicerad information och klicka på knappen spara. Det användarvänliga gränssnittet har mycket låg inlärningströskel och har visat sig vara mycket tidseffektivt.

 

 

Uppladdning av filer - Användaren kan ladda upp sina egna bilder och dokument (t.ex. PDF och Office dokument till servern) genom en avancerad uppladdningsfunktion.

 

 

Hantering av sidor, struktur och meny - Webbplatsens sidor/struktur hanteras genom ett lättanvänt gränssnitt. Lägg till, ta bort, döp om och flytta sidor utan särskilda webbkunskaper. I menyhanteringen anpassar du enkelt menyn på din webbplats. När du lägger till eller tar bort en sida uppdateras menyn automatiskt. Du kan även enkelt ändra sorteringen av befintliga sidor i menyn. Genom att menyn vecklar ut sig i flera nivåer efter den struktur du har valt underlättas navigeringen.

 

 

Design och presentationsmallar - Grunddesign och färdiga sidmallar anpassas enligt er företagsprofil med enhetliga färger och typsnitt. Med hjälp av sidmallarna förenklas publiceringsprocessen, och webbplatsen får automatiskt ett enhetligt utseende. Innehåll lagras och hanteras separat från presentationsmallarna. Eftersom informationen är separerad från den grafiska formen kan du snabbt och kostnadseffektivt göra en omdesign av webbplatsen i framtiden. Det går även att publicera samma information på flera olika sätt och till olika delar av webbplatsen.


 
Webbpublicering och tidstyrning - Bestäm när en sida ska läggas ut på webbplatsen, och när den skall tas bort. Publicering och avpublicering kan tidstyras för en sida. Det innebär att exempelvis nyheter, lediga jobb etc. kan skapas i god tid innan informationen ska publiceras. När valt publiceringsdatum infaller, kommer informationen automatiskt att publiceras på webbplatsen. Tidstyrd avpublicering är användbart för exempelvis annonsering, kampanjerbjudanden m.m.

 

 

Nyhetsfunktion - Nyheter skrivs in i ett vanligt formulär och visas sedan på webbplatsen med det utseende du har valt. Även nyheterna kan tidstyras, vilket gör att när valt publiceringsdatum infaller, kommer informationen automatiskt att publiceras på webbplatsen. Naturligtvis kan du även sätta ett avpubliceringsdatum på en nyhet så att den automatiskt försvinner efter ett visst datum. Nyhetshanteringen sker automatiskt och det finns ingen risk att någon råkar ändra något annat på webbplatsen.

 

 

Sökmotor - UNICMS™ har en kraftfull, inbyggd sökmotor, och sökningar kan göras i såväl textinnehåll som metadata i objektdatabasen. Sökmotorn används både internt och externt, t.ex. i ett Intranät. Vid sökning som genomförs av slutanvändare i Intranätportalen och en eventuell extern webbplats, kan du med hjälp av rättighetssystemet och filter begränsa vad slutanvändaren kan söka på.


 

Roller och Rättigheter - Genom behörighetssystemet i UNICMS™ kan varje användare ha en viss roll, såsom Redaktör, Skribent eller Administratör etc.  Administrationen kan effektiviseras genom att säkerställa att personer som ska arbeta med informationen bara kommer åt de funktioner som är relevanta för dem.

 


 

Språkstöd - UNICMS™ har ett inbyggt språkstöd som stödjer alla språk. Språkstödet innebär att allt innehåll såsom statiska texter, fältnamn, systemmeddelanden och så vidare kan översättas till olika språk, och visas på detta för användaren.