Länken går till startsidan

Moduler

 

UNICMS består av en mängd olika moduler där varje modul löser olika behov på webbplatsen. Modulerna kan kombineras och anpassas för att möta just er verksamhets förutsättningar och budget. Varje system kan skräddarsys för att passa funktionskraven hos såväl mindre som större och mer informationsintensiva organisationer. Därmed kan ni välja en ingångsnivå och utbyggnadstakt som passar er.

 

 

Moduler

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender gör det möjligt för dig att kommunicera viktiga händelser under året till dina besökare. En användarvänlig gruppkalender kan infogas och användas till kalendarium, resursbokning m.m.

 

Moduler

A la carté system

Menyhantering för restauranter. Modulen gör det möjligt att lägga upp ett register med maträtter som kategoriseras. När man sedan skapar en meny så väljer man de maträtter som ska ingå i menyn. Det är också ett enkelt sätt att skapa veckomenyer för lunchrestauranter och företagsmatsalar.

 

Moduler

Annonshantering

En annons på t ex startsidan består oftast av en bild, en kort text och en länk. Med annonshanteringsmodulen kan man automatisera hanteringen av dessa. Slumpvis visning eller tidsstyrd visning bestämmer man själv. Kopplingen till statistikfunktionen gör att man kan göra uppföljning och mäta resultatet av annonsen.

 

Moduler

Artikellista

Hantering av artiklar för mindre företag. Om antalet artiklar totalt ligger på cirka 250 så är denna modulen idealisk. Artiklarna kan visas i listor eller i detalj samtidigt som sorteringsmöjligheterna är många.

 

Moduler

Bannerhantering

Bannerhantering är ett avancerat verktyg som gör det möjligt att på ett enkelt sätt presentera så kallade banners (små annonser med logotyper som oftast syns på startsidor). Banners kan även göras länkbara till andra sidor, och systemet redovisar hur många gånger annonsen har blivit klickad på. Det går även att ställa in så kallad viktning, dvs. hur ofta en annons ska visas jämfört med andra annonser.

 

Moduler

Besökshantering

Följ upp besökarna på hemsidan. Sätt t ex en trigger på den sida som ska bevakas. När en besökare från ett företag som du är intresserad av skickas automatiskt ett e-postmeddelande till dig. OBS! Funktionen kan inte användas för att spåra enskilda personer.

 

Moduler

Betalningsintegration

Integrering av kundkorg mot betalningshanterare som t ex DIBS, PayEx, PayNova med flera. Gör det möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt bygga ihop en enkel e-handelslösning. Kombinera en artikellista men en kundkorg och tillsätt en betalningsintegration så är hela flödet klart.

 

Moduler

Blogg

En blogg eller webblogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet och där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen. Det används för en del nyhetstjänster och diskussionsforum. Ett kännetecknande drag hos alla bloggar är att de nyaste inläggen presenteras överst.

 

Moduler

Bokningsschema

I ett bokningsschema lägger man upp alla resurser som man kan boka. T ex kan man lägga upp utbildningssalar eller annonsplatser och sedan låta kunder anmäla sitt intresse om vilken dag de önskar boka. Presentationen av schemat kan ske på vecko-, månads-, kvartals- eller årsnivå.

 

Moduler

E-card

Ett e-card är nästan detsamma som att skicka ett e-mail. Skillnaden är att du kan lägga till en trevlig bild och mottagaren får en länk att öppna det ifrån. När mottagaren fått fram sidan med "vykortet" försvinner det automatiskt från vår databas.

 

Moduler

Eventhantering

I eventhanteringen kan man lagra eventprogram på ett enkelt sätt. Varje event kan tidsstyras eller aktiveras/avaktiveras för att på bästa sätt kunna visas i listor eller enskilt. På så sätt man man lagra många program samtidigt utan att alla måste visas.

 

Moduler

Exportfunktion till textfil (kommaseparerad)

Exportera information som ligger lagrad i moduler som baseras på Dynamic Module till en kommaseparerad textfil. Snabbt och enkelt får man ut innehållet i t ex en artikellista på ett standardiserat sätt som enkelt kan importeras i andra program.

 

Moduler

Fleranvändarstöd

Fleranvändarstöd är en funktion för att skapa nya användare till webbplatsen. Genom administrationsverktyget går det att lägga till och ta bort användare. Rollerna kan separeras för olika delar av webbplatsen, vilket innebär att redaktörer, skribenter och besökare får olika rättigheter på olika delar av webbplatsen. Genom MultiAdmin går det enkelt att fördela informationsansvaret mellan olika avdelningar eller personer. Arbetsflödet effektiviseras och avståndet från informationskällan till webbplatsen blir kortare, vilket innebär att det blir enkelt att hålla informationen aktuell och levande.

 

Moduler

Flerspråksstöd

Flerspråksstöd är ett tillägg som gör att du kan välja att presentera vissa (eller alla) sidor på webbplatsen på flera olika språk.

 

Moduler

Forum

Forum är att genom frågor via webben på ett enkelt sätt ta reda på vad många användare tycker om olika produkter och tjänster för att det på så sätt ska gå att förbättra och utveckla dem ytterligare.

 

Moduler

Fotoalbum

Lagra bilder tillsammans med texter och skapa innovativa fotoalbum. Många fotoalbum är idag stela och blir då ganska trista. Med modulen Fotoalbum kan du skapa en levande berättelse som texter och bilder som helt integreras i hemsidans övriga utseende.

 

Moduler

FTP access

I det vanliga administrationsgränssnittet kan man skicka upp bilder och dokument fem åt gången. Med FTP access kan man istället koppla upp sig med sin favoritklient för FTP och skicka upp de bilderna som man vill. När de väl är uppe så flyttas de snabbt på plats i gränssnittet.

 

Moduler

Importfunktion av textfil (kommaseparerad)

Importera information till moduler som är baserade på Dynamic Module. Importfunktionen gör att man snabbt kan lägga upp hundratals artiklar i en artikellista med bara ett par klick med musen.Textfilen som importeras är av en standard som stöds av de flesta applikationerna på marknaden.

 

Moduler

Intranät

Intranät är ett tillägg som gör det möjligt att skapa lösenordsskyddade avdelningar på webbplatsen. Administrationen kan effektiviseras genom att säkerställa att personer som ska arbeta med informationen bara kommer åt de delar som är relevanta för dem. Möjligheten att skapa lösenordsskyddade delar av webbplatser gör att ditt företag kan använda UNICMS™ som Intranät för företagets medarbetare, eller för kunder, partners, leverantörer och andra intressenter.

 

Moduler

Keep in touch

Håll kontakt med dina gamla skolkamrater. Med modulen Keep in touch kan man enkelt skapa en samlingsplats för skolkamraterna som man gått i skolan tillsammans med.

 

Moduler

Kontakthantering avancerad

Ett vanligt kontaktformulär blir lätt statiskt och därmed ganska trist och tråkigt. Med den avancerade kontakthanteringen kan man lägga upp mer information om respektive kontaktperson, kontaktpersonerna kan visas i en lista samtidigt som en kontaktperson slumpas fram där man kan läsa mer om denne.

 

Moduler

Kundkorg

I kundkorgen samlas besökarens inköpsalternativ från en artikellista. I kundkorgen kan besökaren lägga till och ändra de gjorda valen innan de skickas vidare till betalningslösningen.

 

Moduler

Kundtidningen

En digital kundtidning utan att behöva en egen hemsida ett bra sätt att koppla ihop med ett nyhetsbrev eller en e-post kampanj det med följer mallar och allt är tillgänglighetsanpassat.

 

Moduler

Länkstig

En länkstig kan visas på två olika sätt. Antingen visar den en hierarkisk struktur om vilken undersida besökaren befinner sig på med hemsidans startsida i toppen, eller så visar den en lista över de senaste sidorna som besökaren varit inne på.

 

Moduler

Mouse over list

Mouse over list funktionen gör det möjligt att visa en mindre lista som visar mer information när man för musmarkören över t ex rubriken. Funktionen lämpar sig mycket väl för produktlistor och kontaktinformation där man visar en kortare beskrivningstext men när man för musmarkören över texten så visas en utförligare text i en ruta vid sidan om listan.

 

Moduler

Nyhetsbrevsintegration

Integrering av externt nyhetsbrev på hemsidan. Låter bland annat besökaren lägg till sig eller ta bort sig från en utskickslista, ansöka om medlemsskap i en utskicksgrupp. Integreringen beror på vilka funktioner som är tillgängliga i det aktuella nyhetsbrevet.

 

Moduler

Nyhetshantering med kalendariumfunktion

Nyhetshantering med kalendarium är ett smidigt och enkelt verktyg för att hantera löpande nyheter på webbplatsen, vilket gör den mer levande och intressant. Det går snabbt och enkelt att få in nya nyheter genom att fylla i ett formulär med datum, rubrik, ingress, brödtext och eventuellt välja att infoga en bild. Nyhetshanteringen har en funktion med tidsstyrd publicering och det finns möjlighet till kategorisering av artiklar. Nyhetshantering ingår som standard i licensversionerna Unlimited & Enterprise.

 

Moduler

Omröstningar

Du kan skapa undersökningar och "Veckans fråga" och samla statistik om olika ämnen och presentera resultatet grafiskt.

 

Moduler

Person- och produktpresentation

Med personpresentationen kan du exempelvis presentera medarbetare eller ledningsgrupp i en översikt med foto och namn på varje person. Varje person kan sedan presenteras utförligare på separata sidor som är länkade till översikten. Produktpresentationen fungerar på samma sätt som personpresentationen där produkter presenteras istället för personer.

 

Moduler

Pressmeddelande

Pressmeddelande är ett verktyg för att hantera insända pressmeddelanden på webbplatsen. Besökaren av webbplatsen kan snabbt och enkelt fylla i ett formulär med datum, rubrik, ingress, brödtext och avsändare. I administrationsverktyget går det sedan att välja om pressmeddelandet ska godkännas för publicering på webbplatsen.

 

Moduler

Priskalkylator

Priskalkylatorn är ett verktyg för att kunna hantera produkter med priser som baseras på antal, t ex kortlösningar med 10, 25 eller 50 krediter som valörer på korten. Modulen kan skapa prislistor och sätta samman bästa köp av ett givet antal baserat på lägsta kostnad eller lägsta kostnad per enhet.

 

Moduler

Produkthantering

Hantering av produkter och varugrupper för mindre företag. Produkterna kan visas i listor eller i detalj samtidigt som sorteringsmöjligheterna är många. Kombinationen med varugrupper gör modulen mycket flexibel.

 

Moduler

Receptbank

Recept är en källa till inspiration förr mångas matlagning och bakning. I receptbanken kan man kategorisera och organisera recepten för att göra dem lättåtkomliga för besökarna. Man kan även skapa interaktivitet och låta besökarna själva lägga upp egna recept.

 

Moduler

Shop lösning

En liten shop med modulerna för artikellista, kundkorg och betalningslösning är sammansatta i ett paket.

 

Moduler

Sitehantering Koncern

Med den koncern inriktade sitehanteringen blir det möjligt att dela information mellan flera hemsidor. Istället för att informationen lagras på varje hemsida lägger man över informationen på den del som är mest lämplig att hantera informationen.

 

Moduler

Step by step

Med modulen Step by step är det möjligt att presentera information stegvis utan att behöva öppna en ny sida.

 

Moduler

Syndikering/RSS

Syndikering/RSS är ett kraftfullt verktyg för hantering av oformaterad information, som exempelvis tillåter att externa nyheter visas på webbplatsen med samma utseende som de interna nyheterna. Modulen fungerar åt båda hållen, dvs. att information från den egna webbplatsen kan paketeras och spridas till andra webbplatser.

 

Moduler

Texthantering (mellan hemsidor)

Texthanteringsmodulen löser problemen att slippa skriva samma text på flera olika webbplatser. I texthanteringen kan man skriva korta eller långa texter som sedan kan delas mellan flera webbplatser. En mycket bra funktion när man har flera hemsidor där vissa textsegment är identiska. Uppdaterar men på en hemsida så slår förändringen igenom direkt till samtlige hemsidor som har samma text.

 

Moduler

Tillgänglighets anpassning av hemsida Text/Site

Du kan ändra storlek på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare. Du skalar inte bara text utan även den grafiska layouten på din webbplats. Du får även alt texter på bilder och en struktur så att även webbplatsen går att se utan bilder den blir även godkänd under W3ORG standaren.

 

Moduler

Tipsa en vän

Tipsa en vän är ett verktyg för att skicka en länk så att besökaren kan se ett tips om en sida eller artikel på webbplatsen.

 

Moduler

Undersökningar

Besökare av webbplatsen har möjlighet att göra sina röster hörda genom ett avancerat system för undersökningar och omröstningar i digitala medier.

 

Moduler

Varumärkeshantering

Hantering av varugrupper och produkter för mindre företag. Varugrupperna kan visas i listor eller i detalj samtidigt som sorteringsmöjligheterna är många. Kombinationen med produkter gör modulen mycket flexibel.

 

Moduler

”Veckans erbjudande” hantering

Ett ”veckans erbjudande” kan man se som en annons på t ex startsidan. Den består oftast av en bild, en kort text och en länk. Med ”Veckans erbjudande” modulen kan man automatisera hanteringen av dessa. Slumpvis visning eller tidsstyrd visning bestämmer man själv.

 

Moduler

Önskebok

Skapa en önskebok för besökarna där t ex brudpar kan lägga in sina önskelistor. Den som skapat en lista behöver ett lösenord för att kunna hantera sin egna lista. Som en extra finess kan skaparen av listan om denne så önskar även lösenordsskydda själva listan och sedan dela ut lösenordet till en begränsad mängd personer. Detta kan vara lämpligt om man vill skapa en överraskningsfest och inte vill att denne ska kunna se vad som finns på listan.

 

Moduler

Öppettidshantering

Öppettidshanteringen är en modul speciellt framtagen för butiker som på ett enkelt sätt vill visa sida öppettider på hemsidan. I modulen kan man enkelt föra in avvikelser från de ordinarie tiderna och när det är dags att visa dessa tider så kommer de automatiskt upp på hemsidan.