Länken går till startsidan

Om UNICMS

 

 

Internet används idag för att söka information om just ert företag eller organisation. Kvaliteten på webbplatsen mäts ur allt fler perspektiv och måste kunna avläsas på flera sätt: kundnytta, kommersiell nytta, tillgänglighet, flexibilitet, strategisk nytta och informationens aktualitet. Med UNICMS™ kan er verksamhet effektiviseras, samtidigt som era kunder och partners erbjuds bättre service. UNICMS™ består av en serie moduluppbyggda verktyg som kan kombineras och anpassas för att möta just er verksamhets förutsättningar, behov och budget.

 

Enkelt att använda 
En förutsättning för effektiv innehållshantering är att cms verktygen måste vara tillräckligt enkla och säkra att använda, även för mindre vana datoranvändare. En av framgångsfaktorerna med UNICMS™ bygger just på att systemet upplevs som mycket användarvänligt och pedagogiskt. Kan du använda ett ordbehandlingsprogram som exempelvis Microsoft Word och Internet, då förstår du hur UNICMS™ fungerar.


Oberoende
UNICMS™ är webbaserat vilket innebär att systemet kan göras åtkomligt från vilken dator som helst. Allt som behövs är en Internetuppkoppling och att användaren loggar in med användarnamn och lösenord. Detta innebär att ingen extra programvara behövs. Distansarbete underlättas och möjliggör arbete på olika geografiska platser, både lokalt och globalt.


Kostnadseffektivt & kvalitetshöjande
UNICMS™ är tidsbesparande, kostnadsbesparande och höjer kvaliteten på webbplatsen. Genom att du slipper anlita utomstående parter för uppdateringar och underhåll, sparar du både tid och kostnader. Kvaliteten på webbplatsen höjs när uppdateringar kan göras oftare och kan ske av personer som skapar innehållet i informationen. Det är trots allt mänskligt att fela... Råkar det bli ett stavfel, språkligt fel eller några andra brister i informationen, går det snabbt att åtgärda.


Anpassningsbart och flexibelt
Eftersom UNICMS™ systemet består av moduler kan dessa kombineras och anpassas för att möta just er verksamhets förutsättningar och budget. Varje system kan skräddarsys för att passa funktionskraven hos såväl mindre som större och mer informationsintensiva organisationer. Därmed kan ni välja en ingångsnivå och utbyggnadstakt som passar er. Om ytterligare funktioner önskas, om webbplatsen växer i komplexitet eller antalet användare ökar, finns det alltid en möjlighet att uppgradera.


Snabbt och smidigt att införa
Tack vare systemets flexibla och modulära uppbyggnad, samt det stora antal färdiga moduler som finns för möta olika behov, går det snabbt och smidigt att införa UNICMS™ . Anpassningar och driftsättande kräver få resurser och kort tid.